Historia oraz struktura organizacyjna


Nazistowski orzeł nanoszony na lewej stronie hełmu, zaprojektowany przez sławnego norymberskiego producenta Huber Jordan u. Koerner,
Innego wzoru nazistowskie emblematy, nakazem feldmarszałka Blomberga były stosowane na elemencie garderoby czy wyposażenia.
W okresie republiki żołnierze Reichswher na terenie Prus, a zatem również regimentu kołobrzeskiego, na hełmach nosili tarczki w barwie czarno-białej (Prusy).


Dywizja Division - składała się z 3 regimentów piechoty i regimentu artylerii. Dowodzona była zazwyczaj przez Generalmajora albo Generalleutnanta. W armii niemieckiej Dywizja była najmniejszą jednostką mogącą działać samodzielnie bez dodatkowego wsparcia.
Brygada  Brigade - składała sie z 2 regimentów piechoty zmotoryzowanej. Dowodzona przez Obersta  lub Generalmajora.  
Pułk  Regiment - składał się z trzech batalionów, kompanii wsparcia i sztabu. Regiment składał się z 14 kompanii, 12 w 3 batalionach , kompanii dział przeciwpancernych oraz kompanii dział piechoty jako wsparcia regimentu. Dowodzony zazwyczaj przez  Obersta.
Batalion Bataillon - w piechocie zazwyczaj składał się z 3 kompanii i kompanii wspierającej Schwere Kompanie z karabinami maszynowymi, moździerzami oraz sztabem, niewielkim oddziałem łączności i zaopatrzenia. Numerowany kolejno rzymskimi liczbami. Dowodzony z reguły przez  Majora, okazjonalnie przez  Oberstleutnanta. 
Kompania  Kompanie - złozona z 3 plutonów oraz sztabu. Numerowana kolejno arabskimi liczbami w regimencie. Dowodzona była przez  Oberleutnanta  lub  Hauptmanna.
Pluton   Zug - złozony z 3 drużyn i sztabu. Dowodzona przez starszego podoficera albo młodszego oficera.
Drużyna  Gruppe - najmniejsza stała jednostka formacji piechoty złożona z 8-12 żołnierzy pod dowództwem starszego szeregowego lub podoficera. Jej najcięższą bronią był karabin maszynowy albo 2 rkm-y.

Tabliczka z oznaczeniem 13 Kompanii 4 Pułku Grenadierów 32 Dywizji Piechoty. Znalezisko - Pomorze 1945r.
 
Oznaczenie stosowane przez 32 Dywizję Piechoty.

Fotografia sztuki koszarowej strzelca Lange z 1936 roku 11 Kompanie Infanterie Regiment 4 
 - przedstawia symbol 32 Dywizji Piechoty.
Drugi wzór oznaczenia dywizji.
   32 Dywizja Piechoty jako związek taktyczny armii niemieckiej sformowana została na mocy rozkazu w dniu 01 października 1936 roku. Miejscem stacjonowania był Koszalin Koslin. Dywizja przypisana była do zachodniopomorskiego II Okręgu Wojskowego. W jej skład wchodziły 3 regimenty piechoty i regiment artylerii, w tym Infanterie Regiment 4 Kolberg w kołobrzeskich koszarach tzw. czerwonych przy ul. Jedności Narodowej Stetinerstrasse. 
   W okresie cesarstwa niemieckiego stacjonował tu 54 pułk piechoty, który po I wojnie światowej przekształcony został w regiment Reichswehry. Po dojściu do władzy nazistów i ogłoszeniu Adolfa Hitlera Fuhrerem III Rzeszy Niemieckiej, od 1935 roku formację Reichswehry przekształcono w Wehrmacht.
   Wprowadzono obowiązkowa służbę w wojsku, która miała trwać 12 miesięcy a głównym trybem napędowym nowej armii miały być wojska lądowe Herr. Nowoczesne, zmechanizowane i wyposażone w nowy sprzęt i umundurowanie.

Defilada jednostek 32 Dywizji Piechoty w Szczecinie Stettin. Na pierwszym planie poczty sztandarowe z pruskimi sztandarami. Najprawdopodobniej jest to 1935 rok.Na pierwszym planie żołnierze piechoty w hełmach z czarno-białymi tarczkami z lewej strony.(Prusy)

Żołnierze na bluzach nie posiadają naszytego godła III Rzeszy.


Sztab 32 Dywizji Piechoty (Koszalin)
4. Pułk Piechoty z batalionami stacjonującymi w Kołobrzegu, Trzebiatowie i Dobiegniewie.
94. Pułk Piechoty z batalionami stacjonującymi w Koszalinie, Szczecinku i w Sławnie
96. Pułk Piechoty z batalionami stacjonującymi w Pile i w Wałczu
32. Pułk Artylerii (Wałcz, Koszalin, Szczecinek)
32. Oddział Przeciwpancerny (batalion) (Kołobrzeg)
32. Oddział Łączności (Gryfice)
32. Oddział Obserwacyjny (Białogard)
2. Oddział Sanitarny (Koszalin)
1. Dywizjon 68. Pułku Artylerii Ciężkiej (Białogard)
32. Batalion zapasowy
32. Jednostka zaopatrzenia

Kwatera Sztabu 32 Dywizji Piechoty w Koszalinie.

Koszary I Batalionu 4 Pułku Piechoty w Trzebiatowie.

 4 Kompania I Batalionu 4 Pułku Piechoty z Trzebiatowa. Znalezisko z Rosji. 4 Kompanie I Bataillon Infanterie Regiment 4

Koszary II Batalionu 4 Pułku Piechoty z Kołobrzegu.

12 Kompania II Batalionu 4 Pułku Piechoty z Kołobrzegu. 12 Kompanie II Bataillon Infanterie Regiment 4.

Koszary I oraz II Batalionu 94 Pułku Piechoty w Koszalinie.

 Koszary I Batalionu Zapasowego 94 Pułku Piechoty w Sławnie - Garnizon.

 Koszary I Batalion oraz II Rezerwowego Batalionu Infanterie Regiment 94 w Szczecinku.

 Koszary III Abteilung Artillerie Regiment 32 w Szczecinku.
Koszary II Batalionu oraz I/II Rezerwowego Batalionu  96 Pułku Piechoty w Wałczu.

Sztab II Baterii 32 Pułku Artylerii w Wałczu, przypisanej do II Batalionu 96 Pułku Piechoty. Stabs II Baterie Artillerie Regiment 32
Koszary Sztabu oraz I /II Batalionu 96 Pułku Piechoty w Pile.

8 Kompania II Batalionu 96 Pułku Piechoty w Pile - 8 Kompanie II Bataillon Infanterie Regiment 96

 Koszary 32 Oddziału Obserwacyjnego w Białogardzie.
Koszary 1 Dywizjonu 68 Pułku Artylerii Ciężkiej w Białogardzie.

Koszary 32 Oddziału Łączności w Gryficach.

 32 Oddział Łączności w Gryficach - Infanterie Division Nachrichten Abteilung 32 
Koszary 32 Batalionu Przeciwpancernego z Kołobrzegu tzw. "Wandenfelsta" - tata 30-te XX w.

Pamiątkowy kufel 32 Oddziału Przeciwpancernego z Kołobrzegu.

Soldbuch porucznika Ulricha Heiden z 32 Pułku Artylerii.Generał dywizji Nikolaus von Falkenhorst (6.10.1936 - 19.07.1938)
Gen. dyw. Franz Boehme (19.07.1938 - 1.10.1939)
Gen. brygady Eccard baron von Gablenz (1.10.1939 - 1.12.1939)
Gen. dyw. Franz Boehme (1.12.1939 - 1.06.1940)
Gen. dyw. Wilhelm Bohnstedt (15.07.1940 - 1.03.1942)
Gen. dyw. Karl Herenkamp (1.03.1942 - 1.06.1942)
Gen. dyw. Wilhelm Wegener (1.06.1942 - 27.06.1943)
Gen. dyw. Alfred Thielmann (27.06.1943 - 12.09.1943)
Gen. dyw. Wilhelm Wegener (16.08.1943 - 12.09.1943)
Gen. dyw. Hans Boeckh - Behrens (12.09.1943 - 1.02.1944)
Gen. bryg. Franz Schlieper (1.02.1944 - 1.06.1944)
Gen. dyw. Hans Boeckh - Behrens (1.06.1944 - 08.1944)
Gen. bryg. Georg Kossmala (08.1944)
Gen. dyw. Hans Boeckh - Behrens (08.1944 - 8.05.1945)

Dowódcy 32 Dywizji Piechoty


  W sierpniu 1939 roku dywizja została skoncentrowana w rejonie Debrzyna i w pobliżu tego miasteczka przekroczyła rano 1 września niemiecko - polską granicę. Pod koniec września znajdowała się na północ od Warszawy. Przez dwa kolejne miesiące wchodziła w skład niemieckich sił okupacyjnych. Pod koniec 1939 roku została przetransportowana do zachodnich Niemiec.
10 maja 1940 roku weszła w skład sił niemieckich atakujących Francję, Belgię i Holandię. Przełamała belgijskie umocnienia nadgraniczne, usytuowane na północny zachód od miejscowości Puerm, następnie nacierała na Nancy i potem okupowała to miasto. W lecie 1940 koszalińska dywizja uczestniczyła w przygotowaniach do operacji "Seeloewe" (Lew Morski), czyli do ostatecznie nie zrealizowanej, niemieckiej inwazji na Wyspy Brytyjskie.
   W latach 1940 - 41 oddziały jednostki stacjonowały na terenie dawnego polskiego Korytarza. W czerwcu 1941 przekroczyły niemiecko-radziecką linię demarkacyjną na południe od Kowna i nacierały w kierunku Dźwiny, następnie przechodząc do obrony w rejonie miejscowości Staraja Russa. Walki koszalińskiej dywizji na terenach ZSRR trwały aż do przełomu 1944 i 1945 roku. Pod koniec stycznia, a ramach operacji "Hannibal", została przetransportowana morzem z Kurlandii przez Gdańsk na Pomorze. Na początku lutego 1945 była już pod Jastrowiem, by następnie wycofać się na przedpola Gdyni. W ostatnich tygodniach wojny jej oddziały broniły się na Oksywiu, następnie ewakuowały się na Półwysep Helski, gdzie po kapitulacji dostały się do niewoli radzieckiej.
   Od emblematu dywizji, przedstawiającego głowę lwa, 32. Infanterie - Division była potocznie nazywana dywizją "lwi łeb". Lowenkopf


Wykres podziału na okręgi wojskowe w armii III Rzeszy.

Flaga dowództwa Infanterie Regiment 4 stosowana jako oznaczenie na pojazdach dowodzenia.
Flaga dowództwa II Bataillons / 6 Kompanie Infanterie Regiment 4.
Flaga dowództwa Pionier Bataillons Infanterie Regiment 4.

  • Infanterie Regiment Kolberg - pułk piechoty Kołobrzeg
  • Infanterie Regiment 4 , Sztab , 13-14 Kompania - sztab 4 pułku piechoty, 13-14 kompania
  • II./ Infanterie Regiment 4 (Jager) - II batalion strzelców górskich 4 pułku piechoty
  • III./ Infanterie Regiment 4 - III batalion 4 pułku piechoty
  • 15./ Infanterie Regiment 4 - 15 kompania 4 pułku piechoty


  • Infanterie Ersatz Bataillion 4 - zapasowy 4 batalion piechoty
  • Infanterie Ausbildungs Bataillon 4 - szkolny 4 batalion piechoty
  • Grenadier Erstz Bataillon 4 - zapasowy 4 batalion grenadierów
  • Grenadier Ausbildungs Abteilung 4 - szkolny 4 oddział grenadierów

I. BATALION - 1, 2, 3 kompania piechoty, 4 kompania MG (karabinów maszynowych), sztab, oddział łączności i zaopatrzenia nachschub.
II. BATALION - 5, 6, 7 kompania piechoty, 8 kompania MG, sztab, oddział łączności i zaopatrzenia, kompania wspierająca schwere kompanie wraz z moździerzami, plutony pionierów pionierzug - saperów.
III. BATALION - 9, 10, 11 kompania piechoty, 12 kompania MG, sztab, oddziały łączności i zaopatrzenia, kompania dział przeciwpancernych i dział piechoty jako wsparcia całego regimentu.
      Do ogólnego opisu struktury organizacyjnej pułku należy dodać sztab regimentu oraz oddziały sanitarne.

Podoficer Infanterie Regiment 4 w wyjściowym mundurze.


Grafika przedstawiająca żołnierzy Infanterie Regiment 4 na ćwiczeniach. Rok 1934.


Mapa zainstalowana w dniu 21.04.2012 roku

free counters

Całkowita liczba wyświetleń bloga