Historyczne przedmioty        Album na fotografie  - Moje wspomnienia ze służby w wojsku - 11 Komp. Infanterie Regiment 4.
                  Mundur generalski dowódcy 4 pułku piechoty - wtedy w stopniu Oberst Fritz Buchs

                        Pagon munduru w stopniu Generalleutenant  generał porucznik,

                                                          Generalska patka z kołnierza.

                                               Godło narodowe nad prawą kieszenią kurtki.

                                                        Baretki posiadanych odznaczeń.

 
Metka z nazwiskiem właściciela kurtki, producentem i datą. Feldpost - kartka pocztowa wysłana z Kołobrzegu w okresie I W.Ś.
Treść feldpostu.

Karta pocztowa z koszarami w Kołobrzegu.
Stempel datowany na rok 1927.

Szpital wojskowy w Kołobrzegu - maj 1918 roku.
Treść karty pocztowej.

Feldpost wysłany z 4 Batalionu Grenadierów - rok 1944.
Feldpost do najbliższych.
MilitarPak z 1915 roku w artylerii Niemiec kaiserowskich.

Dane osobowe żołnierza.

Szlak bojowy na zachodnim froncie. Odznaczenie ,żelaznym krzyżem II klasy.

Nadanie brązowej odznaki za odniesione rany. Słupsk 1940 rok.

Nadanie odznaczenia kombatanckiego za I W.Ś. - Kołobrzeg 1935 rok.

Soldbuch - książeczka wojskowa.

Korespondencja z sowieckiej niewoli przez czerwony krzyż.
Druk korespondencyjny

Listy z niewoli.


List z 1946 roku.

Plakieta propagandowa z 1938 roku, wydana na okoliczność obrony miasta Kolberg przed wojskami napoleońskimi w 1807 roku. Fakt ten wielokrotnie wykorzystywany był przez propagandę nazistowskich Niemiec. W 1944 roku nagrany został film "KOLBERG" ukazujący wydarzenia tamtych dni.

Pozwolenie na noszenie munduru dla emerytowanego porucznika Lembke wydane  w 1922 roku, podpisane przez dowódcę 4 pułku z Kołobrzegu.

Podpis złożony przez dowódcę pułku Gottfried Edelbuttel na dokumencie powyżej.
Korespondencja z Kołobrzegu - 26.09.1915 rok. Karta z kołobrzeskiego atelier Rembrandt, Inh : E. Wiener - Kolberg , Promenade 26.


Zwycięski 4 pułk piechoty.

Plakieta pamiątkowa wydana w Kołobrzegu - 1936rok. Infanterie Regiment 4. Prawdopodobnie na pamiątkę odbytego stażu
w tej jednostce przez austriackiego żołnierza.

Plakieta pamiątkowa za uzyskanie 1 miejsca w strzelaniu z karabinu maszynowego wydana w Białogardzie - 1935rok.
W okresie tym stacjonował tam I Batalion Infanterie Regiment 4.             Odwiedzam stare zakamarki z młodości, w rodzinnym domu, w Kołobrzegu przy dawnym Hubertuswegstr. (obecnie ul. Wiosenna) i co odnajduję? Przedmioty związane z Infanterie Regiment 4. W latach 80-tych sam  je wykopałem na terenach przyległych do ul. Jedności Narodowej / dawniej Szczecińskiej / Stettinerstr./ - Sienkiewicza. Tam prawdopodobnie znajdowały się magazyny mundurowe kołobrzeskiego pułku piechoty z "czerwonych koszar". Odnalezione przedmioty uwiarygodniają moją tezę, że w rejonie całej ul. Szczecińskiej znajdowały się różne obiekty militarne, prawie zawsze nie wykazywane na mapach miasta Kolberg. Odnalezione przedmioty to miedziane marki przytwierdzane do umundurowania i wyposażenia żołnierzy poszczególnych oddziałów Infanterie Regiment 4. Sam byłem zdziwiony, że zapomniałem o tych przedmiotach. Wtedy nie miałem bladego pojęcia o ich pochodzeniu.

 
Marka mundurowa nr 161 - 7 kompania II Jager Batalionu Infanterie Regiment 4 - Hose II - spodnie.

 
Marka mundurowa nr 032 - 7 kompania II Jager Batalionu Infanterie Regiment 4 - Dienstmtze I -czapka służbowa.

 
Marka mundurowa nr 014 - 7 kompania II Jager Batalion Infanterie Regiment 4 - Mantel I - płaszcz.Całkowita liczba wyświetleń bloga