I.R. 54 v.d. Goltz


  54 Pułk Piechoty im. von der Goltz (7 Pomorski) Infanterie Regiment von der Goltz (7 Pommeren) Nr. 54 powstał w dniu 05.05.1860 roku i wchodził w skład 3 Dywizji Cesarstwa Niemieckiego 3. Division Deutsches Kaiserreich - jako związek taktyczny II Korpusu Armijnego Cesarstwa Niemieckiego. Dywizja stacjonowała w Szczecine, natomiast 54 Pułk Piechoty w Kołobrzegu oraz Koszalinie.
W skład dywizji wchodziły następujące jednostki :
5 Brygada Piechoty (5. Infanterie-Brigade) – w Szczecinie (Stettin)
2 Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma IV (1 Pomorski) (Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm IV. (1. Pommersches) Nr. 2) w Szczecinie (Stettin)
9 Kołobrzeski Pułk Grenadierów im. Hrabiego Gneisenau (2 Pomorski) (Colbergsches Grenadier-Regiment Graf Gneisenau (2. Pommersches) Nr. 9) w Stargardzie Szczecińskim (Stargard in Pommern)
54 Pułk Piechoty im. von der Goltza (7 Pomorski) (Infanterie-Regiment von der Goltz (7. Pommersches) Nr. 54) w Kołobrzegu (Kolberg) i Koszalinie (Köslin)
6 Brygada Piechoty (6. Infanterie-Brigade) – w Szczecinie (Stettin)
34 Pułk Fizylierów im. Królowej Szwecji Wiktorii (1 Pomorski) (Füsilier-Regiment Königin Viktoria von Schweden (Pommersches) Nr. 34) w Szczecinie (Stettin) i Świnoujściu (Swinemünde)
42 Pułk Piechoty im. Księcia Moritza von Anhalt-Dessau (5 Pomorski) (Infanterie-Regiment Prinz Moritz von Anhalt-Dessau (5. Pommersches) Nr. 42) w Stralsund i Greifswaldzie
3 Brygada Kawalerii (3. Kavallerie-Brigade) – w Szczecinie (Stettin)
2 Królewski Pułk Kirasjerów (Pomorski) (Kürassier-Regiment Königin (Pommersches) Nr. 2) w Pasewalk
9 Pułk Ułanów (2 Pomorski) (2. Pommersches Ulanen-Regiment Nr. 9) – w Demmin
3 Brygada Artylerii Polowej (3. Feldartillerie-Brigade) – w Szczecinie (Stettin)
2 Pułk Artylerii Polowej (1 Pomorski) (1. Pommersches Feldartillerie-Regiment Nr. 2)
38 Pułk Artylerii Polowej (Pomorza Przedniego) (Vorpommersches Feldartillerie-Regiment Nr. 38)

 
Wykres ukazujący strukturę II Korpusu Armii.

 Wykres ukazujący strukturę Dywizji Piechoty.
Wykres ukazujący strukturę 54 Pułku Piechoty - stan na 02.08.1914r.

Mundury żołnierzy Inf. Reg. von der Goltz ( 7. Pommersches ) Nr. 54 - 1895 rok.Imiennik kołobrzeskiego 54 Pułku Piechoty ( v.d.Goltz). Szlachecka pruska rodzina z tradycjami wojskowymi.

Przemarsz 54 Pułku Piechoty ul. Budowlaną - początek XX wieku.
Infanterie Regiment von der Goltz ( 7. Pommersches) Nr. 54 - podczas działań wojennych 1916/17r.
Tradycją pułkową w armii cesarskiej było wykonywanie humorystycznych pocztówek wysyłanych później do rodziny i znajomych. Na fotografii umieszczano najwyższego i najniższego żołnierza regimentu 54 - efekt murowany!!!!!!!!

1 Pluton, 3 Kompanii, Batalionu Zapasowego 54 Pułku Piechoty (Ersatz - Bat. Inf. - Reg. 54, 3 Komp. 1 Zug) - na tle budynków koszar w Kołobrzegu - 1915r.
Podczas ćwiczeń pod Kołobrzegiem I.R. 54 - 1916r.
W koszarach - 1916 rok.
Żołnierze 54 pułku piechoty w pełnym rynsztunku - 1916 rok.
Zdjęcie portretowe wykonane w Koszalinie - 1915 rok.

Zdjęcie żołnierza I.R. 54 - wykonane w Kołobrzegu ok. 1916 roku.

Kołobrzeg 1914 rok - fotografia zbiorowa na tle koszar.
Feldmarszałek Hindenburg w otoczeniu żołnierzy Freikorps - Kołobrzeg 1919 rok.

 Seria zdjęć ukazujących paradę wojsk na cześć Feldmarszałka Hindenburga - Kołobrzeg 1919 rok.
Region Flandrii - lipiec 1918 r. Dwóch zmęczonych żołnierzy 1 Kompanii Karabinów Maszynowych 54 Pułku Piechoty ( 1 Masch.- Gew. - Komp. Inf. Regiment 54 ) siedzących przy częściowo zdemontowanej haubicy 9 calowej.

Szeregowy 54 Pułku Piechoty - 1918 rok.

Zdjęcie grupowe w pełnym rynsztunku - 1914/15 rok.


Szeregowy kołobrzeskiego pułku piechoty w koszarach - 1917 rok.

 Strzelec 54 pułku piechoty - batalion zapasowy w mundurze galowym - Kołobrzeg 1915 rok.

Zdjęcie zbiorowe na terenie koszar.

Szeregowy na tle koszar.


Kolberg 1916 rok.


 Fragment fotografii zbiorowej żołnierzy 54 infanterie regiment w umundurowaniu polowym. Kolberg 1915 rok.


Filar w kolegiacie kołobrzeskiej upamiętniający żołnierzy 54 I.R oraz innych oddziałów niemieckich.


Epolety naramienne porucznika Inf. Reg. von der Goltz (7. Pommersches ) Nr. 54 - XIX wiek.


Pagon - XIX wiek. Wersja biała.

 Pagon - XIX wiek. Wersja czerwona.


Militarpak - książeczka wojskowa żołnierza 54 pułku piechoty stcionującego w Kołobrzegu.

Stemple II Batalionu zapasowego 54 pułku piechoty.

Zapisy dot. wyposażenia - maska p.gazowa.

Uzbrojenie.

Zapisy dot. przebiegu służby.

Przebieg służby.
Całkowita liczba wyświetleń bloga