Koszary                                                                                 
                                                                                                                    
Przed placem apelowym znajdował się herb regimentu nawiązujący do dziedziczonej tradycji 54 Infanterie Regiment  z okresu Niemiec kaiserowskich.

Budynki koszar - początek XX wieku.Karta pocztowa z 1902 roku. Na karcie herb rodu von der Goltz. Patrona 54 Pułku Piechoty z Kołobrzegu.

Koszary w innym ujęciu. Początek XX w.
     W 1820 roku do Kołobrzegu przybył król pruski Fryderyk Wilhelm III,  podnosząc miasto do rangi twierdzy pierwszej klasy. Znacznie powiększony został garnizon stacjonujących wojsk.  W latach 30-tych XIX wieku powstaje większość fortyfikacji i bastionów, znanych doskonale w obecnych czasach.
W 1872 roku po wojnie francusko - pruskiej rozkazem Cesarza Wilhelma I, Kołobrzeg przestał być twierdzą lądową , natomiast w 1887 roku także morską. Po zjednoczeniu Niemiec przez Ottona v. Bismarcka, polityka ukierunkowana jest na rozbudowę armii cesarstwa niemieckiego Deutsches Kaiserreich. 
    Na przełomie XIX i XX wieku Niemcy osiągnęły wielką potęgę gospodarczą. Powstała ona jednak za pewną cenę, którą trzeba było w przyszłości uiścić. Składały się na nią : wrogość Francji, wypieranie Anglii z hegemona morskiego. Słowem wszystko prowadziło ku wojnie, której najbardziej pragnęły Niemcy.
Właśnie w takiej sytuacji politycznej Niemiec i europy powstają plany rozbudowy armii cesarskiej. Jej reformowania i unowocześnienia. Na terenie całych Niemiec budowane są nowe ośrodki szkoleniowe.
   W Kołobrzegu, pod koniec XIX wieku rozpoczyna się budowa kompleksu koszar piechoty usytuowanego w zachodniej części miasta, mniej zabudowanej, właściwie na jego peryferiach. Wzdłuż ulicy Stettinerstr. powstają trzy budynki , docelowo przeznaczone na rozmieszczenie czterech kompanii piechoty oraz bardziej na zachód kolejne dwa dla następnych czterech kompanii. W obrębie koszar powstaje budynek przeznaczony na siedzibę dowództwa i sztabu regimentu oraz kompleks budynków gospodarczych. Między budynkami połączonymi brukowanymi alejkami usytuowany jest plac apelowy.Koszary zostają oddane do użytku w 1900 roku. Budowane są z czerwonej cegły, najczęściej czterokondygnacyjne. Kolor wykorzystanego materiału do budowy koszar, nadaje im pruski charakter i na lata wtapia w krajobraz miasta. Potocznie nazywane są "czerwonymi koszarami".  W celu zapewnienia funkcjonalności ośrodka szkoleniowego, wzdłuż drugiej strony Stettinerstr. do skrzyżowania z ulicą Langenbeckstr. powstaje lazaret, kasyno oraz magazyny.  Po stronie zachodniej rozciąga się duży otwarty obszar, wykorzystywany jako poligon do szkolenia piechoty w warunkach zbliżonych do polowych.
Koszary zajmuje 54 Infanterie Regiment, przeniesiony z kompleksu budynków usytuowanych na "Wyspie Solnej" w północnej części miasta. Nowa siedziba na długie lata stanowi ośrodek szkolenia formacji piechoty, później piechoty górskiej oraz grenadierów. Spadkobiercami 54 Infanterie Regiment v.d. Goltz (7 Pommersches) są takie jednostki jak : 4 Infanterie Regiment (Prusichen), 4 Infanterie Regiment, 4 Grenadier Regiment.


Mapa Kołobrzegu z lat 30-tych XX wieku oraz usytuowanie koszar piechoty.

Grafika przedstawiająca rozmieszczenie budynków na terenie koszar Infanterie Regiment 4 - 1924 rok.


Stettinerstrasse

Kasyno regimentu.1903 rok.
Kasyno i lazaret.

Ten sam budynek widoczny na poprzedniej fotografii - początek XXI wieku.
Budynek kompanii w koszarach. 1936 rok.
Galowy apel. W tle budynki koszarowe. Rok 1940.
Doskonalenie strzelania z karabinka Mauser 98k. Instruktarzu dokonuje podoficer. W tle obiekty koszarowe od strony obecnej ul. Żurawiej.

Ćwiczenia strzeleckie na dziedzińcu głównych koszar w obecności oficera.

Podoficer i szeregowy w trakcie ćwiczeń. W tle widoczny budynek 13 kompanii. Rok 1941.


Ten sam budynek w 2010 roku.


Główna brama wjazdowa od ulicy Jedności Narodowej. W tle widoczne budynki kasyna przy ulicy Łopuskiego. Rok 1942. Barykady na terenie koszar, silnie bronionych w trakcie działań wojennych - marzec 1945 roku.


Ta sama część koszar - koniec lat 90-tych XX wieku.
Przebudowane budynki koszar - XXI wiek.
2008 rok.

Również 2008 rok.

Całkowita liczba wyświetleń bloga