Foto
     Zdjęcia pochodzą z albumu "Moja służba" obejmując lata 1936-37. Przedstawiają żołnierzy 11 kompanii saperów 4 pułku piechoty / 11 Pionier Kompanie Infanterie Regiment 4/ stacjonującego w Kołobrzegu przy ul. Szczecińskiej. Fotografie doskonale odzwierciedlają codzienne życie żołnierza niemieckiego w trakcie szkolenia w ramach służby zasadniczej w farmacjach piechoty ówczesnego Wehrmachtu.

Zdjęcie zbiorowe na tle budynków koszarowych 1936 rok.


Dowództwo pułku z szablami paradnymi.
Budynek koszar 11 kompanii 4 pułku piechoty w Kołobrzegu - 1936 rok.

W umundurowaniu Feldbluse M36

W kołobrzeskich koszarach.

Musztra.

W płaszczach i czapkach garnizonowych w towarzystwie Gefreitra.
Poranna zaprawa.

Do porządkowania rejonów - marsz!
Przepustka - w tle Kołobrzeg i jeden z kościołów.
Sala w koszarach.

Zabawa, alkohol i karabiny Mauser 98k.

W kołobrzeskim atelier - mundury galowe. Jeden z żołnierzy posiada sznur strzelecki I typu.

Sztuka koszarowa.

Bieg na 5 km - Kołobrzeg

Na galowo w bluzie Waffenrock.

Z bratem z formacji lotniczych Luftwaffe.


Zajęcia strzeleckie na strzelnicy.

Strzelanie z Maschinengewehr MG 08/15.

Z MG 08/15 oraz z Mauserów 98k.

W lesie - na pasach widoczne ładownice na naboje Patronentaschen model 33.

Po zajęciach strzeleckich należy odpowiednio wyczyścić i zakonserwować karabin maszynowy MG 08/15.

Również obowiązkowe czyszczenie karabinów Mauser 98k w ubiorach roboczych Drillichanzug.

Sposób ustawianie karabinów Mauser 98k.

Sztuka fotografowania.

Obergefreite.

Budowa umocnień.

W czasie zajęć budowlanych również dobra zabawa.

Drelichowe bluzy, na głowach furażerki Feldmutze M36.

Na zdjęciu widoczne fajki przydziałowe. Były powszechnie dostępne w wojskowych kantynach.

Pomiar i przygotowanie do prac ziemnych.

Przerwa na kawę w kubkach od manierki Feldflaschen M31.

Na zajęciach taktycznych. Na głowach widoczne hełmy starego wzoru Stahlhelme M18, jedynie podoficer w środku posiada nowoczesny hełm M35.

Po zajęciach chwile na odpoczynek.

Dowództwo też odpoczywa.

Oficerowie i żołnierze szeregowi. Widoczny sposób troczenia pojemnika na maskę p-gazową oraz bagnet, Gasmaske 38, Seitengewehr 84/98. Jeden z oficerów posiada lornetkę Fernglaser Dientglas 6x30.

Oficerowie. Przerwa na posiłek. Jeden posiada mapnik Meldekartentasche model 35.

Na dworcu kolejowym. Generał z adiutantem w towarzystwie dowództwa regimentu.

Posiłek w trakcie podróży na poligon w Borne-Sulinowo Gross Born.

Załadunek wagonów.

Kwatermistrzostwo przy załadunku prowiantu.

Załadunek.Kierunkowskaz na poligon.

Kantyna.

Brama wjazdowa do koszar.

Budynki koszar.

Kąpielisko w jeziorze.
Kasyno oficerskie.

Kompania 11 po przybyciu do koszar w Gross Born.

W tle budynek koszar.

Miejsce zakwaterowania w czasie szkolenia poligonowego.

Śpiew przed budynkiem kompanii. Jeden z żołnierzy gra na akordeonie Akkordeon - niemieckim narodowym instrumencie, wyprodukowanym przez słynnych rzemieślników - rodzinę Arnoldów.

Świetna zabawa w wolnym czasie.

Alkohol, zabawa. Widoczny bagnet z drewnianymi okładzinami, metalowa pochwa, żabka z bagnetem przytroczona do pasa, manierka i furażerka. Fajki przydziałowe. Jeden z żołnierzy posiada pamiątkową fajkę rezerwisty.

Pisanie listów do najbliższych, nauka regulaminów ogólnie dostępnych dla żołnierzy.

Czas na higienę surowo przestrzeganą w niemieckim Wehrmachcie.

Zajęcia pływania na kąpielisku.

Artyleria w trakcie transportu na manewry.

Przygotowanie pojazdów do przemieszczenia kompanii. Motocykl marki BMW z bocznym koszem. Samochód terenowy Krafthafrzeug Kfz 15.

Na zdjęciu widoczny sposób nanoszenia oznaczeń na tablicach rejestracyjnych pojazdów. WH - Wehrmacht.
Obozowisko, tabory, rowery.
Namioty zbudowane z trzech płacht ochronnych Zeltbahn 31 tworzyły namiot. Wierzchołek przykrywany był hełmem.

Przegląd wyposażenia przez podoficera.

Manewry - czołg lekki  PzKpfw II Panzerkampfwagen II.

Odpoczynek.

Dowodzenie jednostkami w czasie manewrów.

Spotkanie z okolicznym mieszkańcem.

Kuchnia polowa Field Kitchen.

Wydawanie posiłku.

Przerwa na posiłek.

Przygotowanie prowiantu.

Latryna.Drogowskaz w jednym z niemieckich miast.

Zbiorowe zdjęcie w Poczdamie - letniej rezydencji cesarzów.

Dowództwo w czasie rejsu statkiem.

Rejs, jeden z żołnierzy posiada przytroczoną do pasa lornetkę w futerale. Widoczne czapki garnizonowe z godłem i barwami narodowymi w wieńcu z liści dębu.

Dobra zabawa.

Defilada w Berlinie.

Zwiedzanie dzieł sztuki.

Czas na najlepszy niemiecki browar.
Budynek Reichstagu.Pałac Sanssouci - ogrody tarasowe - Poczdam.

Pomieszczenia pałacowe.

Ogrody pałacu Hohenzollernów.

Kościół ewangelicki św. Mikołaja na Starym Rynku w Poczdamie.


Widok na Bramę Brandenburską.
Katedra berlińska.Reichstag.

Kolumna Zwycięstwa Siegessaule.


Rzeźby w ogrodach pałacowych.

Fasada pałacu - Poczdam.


     Fotografie przedstawiają żołnierzy III Bataillon Infanterie Regiment 4 z Kołobrzegu podczas zajęć służbowych. Okres wykonania zdjęć wskazuje na lata 1933/34 podczas wprowadzanych reform w armii niemieckiej. Dobrze widoczne różne wzory umundurowania oraz ich oznaczenia.

Na zdjęciu widoczne różnice w wzorach umundurowania. Leżący żołnierz posiada czapkę polową Feldmutze M 1910. Żołnierz w środku nie posiada godła III Rzeszy nad kieszenią bluzy mundurowej. Hełmy M 16.

Oficer w stopniu kapitana.

Żołnierz na tle baraku III Batalionu Infanterie Regiment 4 Kolberg.

Oficer w stopniu kapitana. W tle wóz do przewozu wyposażenia.

Żołnierz w pełnym rynsztunku na ćwiczeniach.

Podoficer na tle budynków koszar. Wymiana czapki starego wzoru na nową.

Ćwiczenia strzeleckie na strzelnicy garnizonu kołobrzeskiego - Załęże.

Zdjęcie grupowe podczas zajęć na terenie poligonu.

Oficerowie Infanterie Regiment 4 podczas ćwiczeń.

Podoficer na terenie koszar w trakcie zajęć z żołnierzami. Jeden z żołnierzy posiada na ramionach epolety członka orkiestry pułkowej.

Zajęcia sportowe. W tle budynki koszar.

Boks. Ubiór sportowy.          Fotografie przedstawiają żołnierzy 4 Pułku Piechoty z Kołobrzegu w trakcie ćwiczeń strzeleckich na terenie strzelnicy garnizonu kołobrzeskiego w rejonie Załęża - zachodnia część miasta na wysokości linii brzegowej morza, tereny zalesione oraz poligonie przy budynkach koszar. Umundurowanie oraz wyposażenie żołnierzy wskazuje na okres 1935 roku, przełom 1936 roku.

Grafika przedstawia mapę Kołobrzegu z 1924 roku oraz usytuowanie strzelnicy garnizonu kołobrzeskiego w zachodniej części miasta.


Zdjęcie zbiorowe podczas zajęć strzeleckich. Widoczne wzory płaszczy stosowanych przez Reichswer oraz hełmy wzór M 18 - w większości typu kawaleryjskiego. Podoficerowie już w nowych wzorach umundurowania.

Zajęcia strzeleckie. Na wyposażeniu karabin Mauser k98.

Zdjęcie zbiorowe na terenie strzelnicy. Widoczne stare i nowe wzory umundurowania. Szczególnie widoczne różnice w nakryciach głów.

Strzelnica na Załężu w kierunku morza. Żołnierz widoczny na zdjęciu w hełmie wzór M 18 - typ kawaleryjski, już z godłem i barwami III Rzeszy.
Kolaż przedstawia tereny strzelnicy garnizonu kołobrzeskiego - 2012 rok.
Podoficer oraz żołnierze na strzelnicy.

Zajęcia na terenach położonych za budynkami koszar przy ul. Szczecińskiej.

Zajęcia strzeleckie z armaty polowej wsparcia piechoty  Leichtes Infanteriegeschutz 18 ( 7,5 cm le.Geb. I.G. 18 ).W tle widoczne budynki koszar artylerii przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu.
       7,5 cm leichte Infanteriegeschütz 18 (7,5 cm le.IG 18) - niemieckie działo piechoty kalibru 75 mm używane przez Wehrmacht w okresie II Wojny Światowej. Armata została zaprojektowana w 1927 w zakładach Rheinmetall.   
W wersji podstawowej (le.IG 18) załoga była chroniona przez tarczę pancerną. Produkowano także wersję górską tej armaty rozkładaną na 10 części, z których najcięższa ważyła 74,9 kg. Górskie bataliony były zazwyczaj wyposażone w dwa działa tego typu.Budynki koszar artylerii przy ul. Mazowieckiej widoczne w tle fotografii z armatą polową - początek XX wieku.


Nowy kompleks koszar artylerii dobudowany w latach 30 - tych XX wieku. Fotografia z lat 1936/39.

Armata polowa. W tle koszary artyleryjskie. Zajęcia strzeleckie prowadzi żołnierz formacji artylerii - widoczna obwódka pagonu w kolorze czerwonym.

Poligon na tyłach koszar Infanterie Regiment 4. Manewrowanie z armatą polową.

Zdjęcie zbiorowe na tle baraku.

Pięciu kolegów z kołobrzeskiego 4 Pułku Piechoty w umundurowaniu wyjściowym. Żołnierze stoją na falochronie wejścia do portu - w tle sygnalizator świetlny i dźwiękowy - Kolberg 1935/36.


       Album ze zdjęciami II Jager Bataillon Infanterie Regiment 4 z Kołobrzegu. Fotografie wykonane w latach 1934 - 1939 roku, do rozpoczęcia działań wojennych z Polską. Ukazują żołnierzy w trakcie szkolenia w garnizonie kołobrzeskim, uroczystości składania przysięgi z obecnością sztandarów armii cesarskiej, a dokładnie sztandary batalionowe Infanterie Regiment 54. Wyjazd na poligon w Gross-Born, manewry Hannover 1936 rok, manewry z 1937 roku, zwiedzanie miast : Berlin, Szczecin, Salzburg. Zdjęcia przedstawiające działania wojenne w Polsce zostały zamieszczone w dziale "Pola bitew" - Kampania w Polsce. Bardzo ciekawe i unikatowe fotografie oddziałów górskich walczących pod sztandarami Infanterie Regiment 4 Kolberg.

Okładka albumu II Bataillon Infanterie Regiment 4 Jager.


Uroczystości zaprzysiężenia żołnierzy regimentu.

Uroczystości z sztandarami batalionowymi 54 Pułku Piechoty, używane były do momentu otrzymania nowych.

Kołobrzeg - ćwiczenia.

Śluby podoficerów regimentu w Kołobrzegu.

Na terenie garnizonu, koszary, zajęcia strzeleckie na strzelnicy - Załęże/Kolberg.

Dworzec kolejowy w Kołobrzegu - transport na poligon - 1936 rok.
Zwiedzanie Berlina i Szczecina.

Poligon Gross-Born.

Koszary w Gross-Born - zajęcia taktyczne, strzelanie z armaty polowej.

Manewry - 1936 rok.

Hannover 1936 rok - zajęcia sportowe w wolnym czasie, zwiedzanie miasta.

Hannover.

Manewry Wehrmachtu w 1937 roku.

Zdjęcia ukazują pojazdy pancerne w czasie manewrów.

Oddziały pancerne.


Strzelec we wczesnym wzorze umundurowania - lata 20 4 ( Prusichen Infanterie Regiment - Reichswhera ).
Szeregowy - Kolberg 1927 rok.

Na fotografii widoczny podoficer Oberfeldwebel w umundurowaniu galowym. Znajdująca się na pagonie cyfra 4 symbolizuje numer pułku Infanterie Regiment 4 Kolberg.

Natomiast ta fotografia przedstawia zdięcie rodzinne szeregowego Oberschutze w mundurze galowym wykonane u jednego z miejscowych fotografów.
Podoficer Infanterie Regiment 4 w umundurowaniu galowym- Żelazny Krzyż I klasy.
Żołnierze piechoty (Infanterie Regiment 4) i lotnictwa (jednostka w Bagiczu) na kołobrzeskim molo.Lata 30-te.
Zima na drodze do Kołobrzegu.

Kompania karabinów maszynowych - zdjęcie zbiorowe w nowej części budynków koszar wybudowanych w latach 30 - tych.

 Schutze Trost - 11 Kompanie Infanterie Regiment 4. Lata 1936 - 37.  Fotografia wykonana w jednym z kołobrzeskich atelier.Całkowita liczba wyświetleń bloga