Feldpost


           W latach  1937/39 niemiecki Wehrmacht posiadał jednostki wojskowe, które odciążone były od opłat pocztowych. Od 3 września 1939 r., a zarazem po rozpoczęciu działań wojennych, jednostki wojskowe zostały zwolnione od opłat pocztowych, w szczególności żołnierze na froncie korzystający z poczty polowej Feldpost. Były określone opłaty za przekroczone limity wagowe tj. pocztówki i listy o wadze do 250 g,  włącznie z gazetami można było przesyłać bez opłat pocztowych.  Później w 1939 roku, przesyłki ważące do 1000 g zostały uwzględnione w nominalnej wysokości opłaty tj. 20 Reichspfennig. Wszystkie jednostki wojskowe posiadały swoje kody numeryczne, przypisane poszczególnym oddziałom od kompanii do pułku, brygady, korpusu itd. Nie inaczej było w Infanterie Regiment 4 Kolberg. Zastosowanie kodów numerycznych miało za zadanie nie ujawniania miejsca stacjonowania lub w ogóle przemieszczania poszczególnych oddziałów jednostek niemieckich w przypadku przechwycenia przez wroga poczty jak również przenikania informacji przez wrogi wywiad. Numery pocztowe bardzo często przypisywane były innym jednostkom, szczególnie gdy poprzednia przestała istnieć, po jej przegrupowaniu lub po prostu zniszczenia w boju na polu walki.
             Wprowadzone w 1940 roku kolejne zmiany w funkcjonowaniu poczty polowej, następują poprzez szybki podbój Europy. Pocztowe umowy zostały podpisane między niemiecką administracją, a krajami okupowanymi, jak również związanymi sojuszem militarnym. Dla ułatwienia korzystania z poczty polowej przez żołnierzy frontowych, drukowane były specjalne karty z oznaczeniem Feldpost.

Żołnierz Infanterie Regiment 4 Kolberg pisze list do najbliższych.Czysty druk feldpost.Przykładowy feldpost kołobrzeskiej jednostki - druki były dostępne dla żołnierzy w kantynach na terenie koszar
       


Dwa feldposty z początku 1916 roku. Słabo widoczne pieczątki pułkowe z pruskim orłem.

Pocztówka z przedstawiająca koszary 54 pułku piechoty z okresu I wojny światowej używana przez żołnierzy do korespondencji z rodzinami. Bardzo często dostępna a kantynach, posiadała charakter propagandowy.
   
Feldpost z 1917 roku na karcie produkowanej w atelier fotograficznym Paul Neumann / Kolberg. Autor pełnił służbę w 2 Kompanii II Zapasowego Batalionu 54 Pułku Piechoty.

 Feldpost z Kołobrzegu - 1916 rok.

Feldpost żołnierza 54 pułku piechoty - batalion zapasowy - 1915 rok. Słabo widoczny stempel pułku.

    Całkowita liczba wyświetleń bloga